MegaDO Photos - worldflyer
John ready to take flight on a Cathay Pacific 777-300ER

John ready to take flight on a Cathay Pacific 777-300ER